FANDOM


These are the credits for the game Super Mario 64 Bloopers: Double Kart.

Director

Producer

Co-Producer

Programming Director

 • Yusuke Shiraiwa

Design Managers

 • Yoshihisa Morimoto
 • Manabu Okano

Art Director

 • Masaaki Ishikawa

Sound Director

 • Kenta Nagata

Planning

 • Koji Kitagawa
 • Shintaro Jikumaru
 • HokWai Ng
 • Shinichi Ikematsu
 • Kazuyoshi Sensui
 • Ryuhei Matuura
 • Fumihiro Suzuki
 • Akane Ishikawa
 • Makoto Kawamata
 • Masahito Yonekura

Programming

 • Takeshi Miyamoto
 • Yoshinori Konishi
 • Shoichi Obayashi
 • Mifune Hayata
 • Tatsuya Takadera
 • Miyuki Kimura
 • Kenta Sato
 • Jun Ito
 • Akira Mizukami
 • Keisuke Iba
 • Hideaki Fukuoka
 • Hideaki Nishihara
 • Hideyuki Tatsuta

Course Design Lead

 • Masahiro Kawanishi
 • Hirotake Ohtsubo
 • Manabu Takehara
 • Toshitaka Mukasa

Course Design

 • Tetsuya Kobayashi
 • Eisuke Sasaki
 • Jihyun Kim
 • Kotomi Jin
 • Yoshikazu Hara
 • Yohei Izumi
 • Takeshi Hosono
 • Youngseok Kong
 • Miki Aoki
 • Jun Tanaka
 • Homi Hada
 • Hiroshi Yamada
 • Yoshihiro Wakao
 • Mariko Yoshino
 • Takashi Yoshikawa
 • Yroichi Yamagishi
 • Toshikatsu Terashima
 • Tsutomu Taniguchi
 • Tadatsugu Motomiya

Character Design Lead

 • Daisuke Kageyama
 • Michiho Hayashi
 • Masanobu Sato
 • Shunsuke Otsuka

Character Design

 • Tomomi Iwasaki
 • Ryota Akutsu
 • Misaki Imura
 • Hikari Harada
 • Yoko Tanaka
 • Aya Shida
 • Keisuke Umeda
 • Kazunori Fujii
 • Toshiaki Abe
 • Osamu Koumura
 • Noriyoshi Sekiyama
 • Takuya Naito
 • Satomi Asakawa

UI Design

 • Chiharu Takabayashi
 • Mai Yamamoto
 • Hiroko Nishibe

Visual Effects

 • Sayaka Nishimura
 • Makoto Ohta

Music

Sound Programming

 • Sanae Uchida
 • Masato Mizuta

Sound Effects

 • Natsuko Yokoyama
 • Yohei Miyagawa
 • Taro Bando

Demo Movie

 • Hiroki Hirano

Artwork

 • Yuki Ijiri
 • Sachiko Nakamichi
 • Ryuichi Suzuki
 • Hiroaki Kawagoe

Illustration

 • Yuri Adachi
 • Takumi Wada
 • Naoya Hasegawa
 • Shigehisa Nakaue
 • Ryusuke Yoshida

Illustration Supervisor

 • Yusuke Nakano

Character Supervisors

 • Yo Onishi
 • Yu Yamamoto
 • Tsuyoshi Watanabe

Progress Management

 • Hironobu Kakui
 • Naomiki Yanagisawa
 • Yoshinobu Shimada
 • Tsuyoshi Koboyashi

Technical Support

 • Kotaro Hiromatsu
 • Yasuhiro Kawaguchi
 • Yoshito Yasuda
 • Masahiro Takeguchi
 • Hiroyasu Sasano
 • Taichi Suzuki
 • Junichi Hori
 • Hiroyuki Kato
 • Kensuke Nakanishi
 • Tomoatsu Nagafuji
 • Hiroki Yasuhara

Programming Support

 • Kenji Yamamoto
 • Takuhiro Dohta
 • Atsushi Haneda
 • Nao Ueda
 • Yoshiyuki Sawada
 • Katsuhito Nishimura
 • Katsuhisa Sato
 • Shigetoshi Kitayama
 • Masato Kimura
 • Tetsuya Nakata
 • Daisuke Hiratsu
 • Haruki Tojo
 • Masashi Mifune
 • Shuhei Matsuo
 • Ryota Maruko
 • Toyoki Kataoka
 • Hisashi Sekoguchi
 • Hitoshi Kanetani
 • Tsutomu Kaneshige
 • Naoki Kinoshita
 • Takahito Okuda
 • Kazuhide Ueda
 • Yuta Ogura

Network Support

 • Yu Nishikawa
 • Tetsu Okubo
 • Kimihiko Shimomura
 • Yuki Mitsui
 • Hirokazu Shimaoka
 • Takayuki Hama
 • Taketo Konno
 • Masayuki Kimura
 • Kenkichi Miura
 • Shunsaku Kato
 • Akira Okazaki
 • Miiverse Team

Design Support

 • Yoshiki Haruhana
 • Keijiro Inoue
 • Yoshifumi Masaki
 • Daisuke Nobori

Sound Support

Debug

 • Hitoshi Nishizawa
 • Masashi Onishi
 • Kentaro Nishimura
 • Daiki Moriyama
 • Yasunori Shibayama
 • Maki Yoshitake
 • Jun Sugiyama
 • Naotaka Matsumoto
 • Mario Club Co., Ltd.
 • DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Nintendo (Localization Staff)

NOA Localization Management

NOA Localization

 • Camilo Alba Navarro
 • Hélène Bisson-Pelland
 • Eric M. Smith
 • Thaddée Wiseur
 • David Carrasco
 • Ethan Stockton
 • Kento Oiwa

NOA Product Testing

 • Masayasu Nakata
 • Randy Shoemake
 • Seth Hanser
 • Sean Egan
 • Robert Johnson
 • Andy Kolden
 • Jeffrey Storbo
 • Tomoko Henley
 • Nicko Gonzalez De Santiago
 • Teresa Lillygren
 • Kindra Timmerwilke
 • Shannon Jaye Roberts
 • Sara Hoad
 • Stéphane Arlot
 • Ludovic Tientcheu Ponkin
 • Product Testing Technicians
 • PTD Guideline Compliance
 • Gene Pencil

NOE Localisation Management

 • Stefan Kashani-Matin
 • Fabrizio Cattaneo

NOE Translation

 • Kevin Murray
 • Anastasia Golovanova
 • Anton Ivanchikov
 • Chiara Botta
 • Christian Buter
 • Cristina Solà
 • Enrique Sánchez Rosa
 • Georg Schmalhofer
 • Giuseppe Tangerini
 • Greg T. Sadownik
 • Janine Wetherell
 • Marijke Pustjens
 • Marta Bizarro
 • Nicolas Sciotti
 • Pete Sheppard
 • Pierre Galmiche
 • Rodrigo Dias

NOE Quality Assurance

 • Naiara Ordorika Ibarguengoitia
 • Andreas Langer
 • Bert Beeckman
 • Cátia Pinto Cardoso
 • Florent Aupert
 • Ibon Díez Maeztu
 • Inna Talalay
 • Laura Soto Toral
 • Malcolm Thorne
 • Margarita Jabner
 • Matteo Marras
 • Patrick De Sousa
 • Sean Keoghan
 • Sonia Laranjeira Santos
 • Steven Van de Voorde
 • Swen Harder
 • Veronica Casi
 • Marc Henkler

Special Thanks

 • Naohiro Saito
 • Masanori Kato
 • Hideto Yamazaki
 • Yasushi Omori
 • Shigeru Yokoyama
 • Hajime Nakatani
 • Tomohiko Yamazaki
 • Yuuki Aoshima
 • Keisuke Kadota
 • Naruhisa Kawano
 • Ryosuke Hirayama
 • Kohei Ozeki
 • Masayoshi Oki
 • Eiichi Shirakawa
 • Yasuto Kakimoto
 • Hiromitsu Fujikawa
 • Fumihiko Tamiya
 • Soji Hiroki
 • Satoko Okada
 • Junji Morii
 • Tsubasa Sakaguchi
 • Crash Kandicoot
 • Withersoul 235
 • SuperMarioGlitchy4

Supervisors

 • Shigeru Miyamoto
 • Satoru Iwata

Character Voices

 • Charles Martinet as Mario, Luigi, Wario, Waluigi, Mr. M, Mr. L, Dr. Mario, Dr. Luigi, and Shadow Mario
 • Samantha Kelly as Peach and Toad
 • Deanna Mustard as Daisy
 • Kenny James as Bowser
 • Nate Bihldorff as Shy Guy
 • Kazumi Totaka as Yoshi
 • Takashi Nagasako as Donkey Kong
 • Katsumi Suzuki as Diddy Kong
 • Atsushi Masaki as Kamek
 • Motogi Takagi as Boomerang Bro.
 • Frank Welker as Blue Paratroopa
 • Makiko Ohmoto as Kirby
 • SuperMarioGlitchy4 as himself
 • Crash Kandicoot as himself
 • Coco Kandicoot as herself
 • Tom Kenny as SpongeBob
 • Ashleigh Ball as Rainbow Dash
 • Jason Griffith as Sanic
 • Michael Gough as Shrek
 • Steven Button as Steve
 • Mike Pollock as Dr. Eggman
 • Pui Fan Lee as Po
 • Sam Lavagnino as Frankie
 • Kaori Mizuhashi as Navi
 • Natsuko Yokoyama as Nabbit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.